آموزشی تفریحی اقتصادی گردشگری
 
راهنماي تدريس فصل اول كتاب رياضي 1
لینک ۱) http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/chapter1-teacher.pdf
لینک ۲) http://riaziaat.persiangig.com/Riazi1/chapter1-teacher.pdf

راهنمای تدریس فصل دوم کتاب ریاضی ۱
لینک ۱) http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/chapter2-teacher.pdf
لینک ۲) http://riazi.gh.googlepages.com/chapter2-teacher.pdf

راهنمای تدریس فصل سوم کتاب ریاضی ۱
لینک ۱) http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/chapter3-teacher.pdf
لینک ۲) http://riazi.gh.googlepages.com/chapter3-teacher.pdf

راهنمای تدریس فصل چهارم کتاب ریاضی ۱
لینک ۱) http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/chapter4-teacher.pdf
لینک ۲) http://riazi.gh.googlepages.com/chapter4-teacher.pdf

  نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 11:11  توسط احسان محمدی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM